-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۸, سه‌شنبه

توهین آشکار امرالله صالح به احمد شاه مسعود

آیا راه و نسخه اشرف غنی و احمدشاه مسعود واقعأ یکی است؟

محمدجواد رحیمی
اشرف غنی، احمدشاه مسعود را به حیث قهرمان ملی کشور نمی شناسد اما امرالله صالح می گوید راه و خط اشرف غنی و احمدشاه مسعود یکی است. آقای صالح در سخنرانی دیروزی اش گفت، نسخه اشرف غنی و احمدشاه مسعود یکی است. آقای صالح، اشرف غنی را جلالتمآب محترم محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان عنوان کرد اما حد اقل احترام لفظی به قهرمان ملی نگذاشت و او را تنها احمدشاه مسعود خطاب کرد. این عملکرد صالح تکرار حرف اشرف غنی است که نمی خواهد احمدشاه مسعود را قهرمان ملی خطاب کند.

در حقیقت، آقای صالح به قهرمان ملی کشور توهین کرد. به این معنی که قهرمان ملی در پهلوی تخصص نظامی، از اوضاع کشور درک عمیق داشت و سیاست های منطقه ای را بخوبی می دانست. در عین حال، او یک شخصیت با تقوا بود که حتی در سنگرهای داغ مبارزه و مقاومت، امامت همراهانش را به عهده داشت. تأمین عدالت اجتماعی، حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی کشور اساس مبارزه و ایستادگی اش در برابر دشمنان بود. وطندوستی، ملی اندیشی و مبارزات واقعی قهرمان ملی آغاز خوبی برای تقویت روحیه همدلی و همدیگرپذیری شد و تمام مبارزین افغانستان با او همگام و همکار شدند.

برعکس، آقای غنی نه تنها کوچکترین تخصص و دانش نظامی و سیاسی ندارد بلکه حتی در شناخت خداوند ج نیز به خطا رفته است. گاهی امام حسین ع را نواسه خدا می داند و گاهی تفاوت میان نماز جمعه و جنازه را نمی داند. در پهلوی این موارد، عزت و اراده ملی را قربانی فرمایش جان کری نمود، نهادهای ملی را به مراکز فحشا و فساد مالی و اداری مبدل کرد، وحدت ملی و انسجام سیاسی کشور را کاملأ نابود کرد. بخاطر فقدان عقلانیت سیاسی و حقوقی، روند مصالحه و مبارزه را مختل و دامنه جنگ و نا امنی را شدیدأ گسترش و افزایش داد.

حال، کوچکترین سوال اینست که آیا واقعأ خط و نسخه قهرمان ملی و اشرف غنی یکی است؟ اگر واقعأ چنین می بود، مردم به همان پیمانه که از اشرف غنی متنفر اند، از قهرمان ملی نیز متنفر و آزرده می بودند. قهرمان ملی در سطح جهان به یک شخصیت مبارز، وطندوست و مرد آهنین مشهور است اما اشرف غنی توسط جان کری به قدرت رسید و تنها متعهد به منافع شخصی و گروهی باقی ماند که نه تنها ملت و حکومت افغانستان را شدیدأ متضرر نمود بلکه حتی افغانستان را نیز به بد ترین کشور جهان مبدل کرد.

نتیجتأ، راه و روش اشرف غنی و قهرمان ملی نه تنها یکی نیست بلکه در تناقض نیز قرار دارند. قهرمان ملی برای یک افغانستان آزاد، مستقل و متحد اندیشه و مبارزه کرد در حالیکه اشرف غنی تنها برای منافع شخصی و گروهی تفکر و عمل کرد. قهرمان ملی مایه افتخار و سمبول اقتدار شد اما اشرف غنی سمبول تقلب و عامل بی ثباتی کشور. بنأ، آقای صالح و امثالهم بخاطر بهره گیری سیاسی و منافع شخصی، ارزشهای ملی کشور را به مسخره نگیرند.

اشاره گزارشنامه افغانستان: اصحاب حرص و خارج شده از چرخۀ تاریخ، هر مغالطه کاری خود را به نام احمد شاه مسعود ثبت کرده اند. مارشال فهیم هم زمانی اعلام کرد که ما قدرت را گرفتیم سپس آن را من و آمر صاحب « به صاحبانش تحویل دادیم». این ها به نسل حاضر و نسل های بعدی خود را به زبان خود شان تعریف کرده اند. افزون برین، از صحبت های رو در روی با امرالله صالح به شخصه، بارها دریافته ام که مشارالیه کمترین اعتقادی به نقش ملی و تاریخی احمد شاه مسعود ندارد.