-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۱۵, شنبه

سفر سی نفره به دوحه صرفاً تبلیغات به نفع طالبان است

رفتن سی نفر از چهره های بی نفوذ و عمدتاً «منفرد» به دوحه، هیچ فایده ای به نظام سازی آینده ندارد و فقط یک وسیله ای تبلیغاتی بسیار سنجیده شده به نفع طالبان و امریکا است. در دومین دور نشست مسکو، بین رهبران جبهه مقاومت ضد طالبان به خصوص جمیعت اسلامی با وساطت روسیه روی سازوکار حکومت مشترک با طالبان توافقاتی نوشته ناشده و کلی صورت گرفته است.  این پروسه فقط با یک خطر مواجه است: عملیات سبوتاژی و چند جانبه هند.