-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۷, پنجشنبه

احمد مسعود دره پیمایی در گسترۀ پنجشیر را به هدف تجید پیمان با مردم را شروع کرده است.در ختم این مأموریت احتمال برگزاری یک مجمع بزرگ وجود دارد.