-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱, سه‌شنبه

چانه بازی جالب بین عمران خان و ترمپ در کاخ سفید


ترمپ یاوه گویی راه انداخت و مبالغه کرد؛ عمران خان ساده برایش گفت که به پاکستان پول بیشتر بپرداز!

درجریان دیدار ترمپ با عمران خان، آقای ترامپ در خصوص استراتژی کشورش در افغانستان گفت که اگر آمریکا بخواهد در جنگ با افغانستان در ظرف یک هفته پیروز خواهد شد. این لاف زنی ترمپ درحالی است که امریکا اساساً برای مبارزه با تروریزم افغانستان را تصرف کرده است.

آقای ترامپ گفت: "نمی‌خواهم ده میلیون نفر را بکشم. افغانستان ممکن است از صفحه روزگار حذف شود. اما نمی‌خواهم آن راه را بروم." او تاکید کرده که "برنامه‌ای دارم که می‌تواند در مدتی کوتاه به پیروزی در آن جنگ منجر شود."
منظور ترمپ از ده میلیون نفر کی است؟ مگر شمار طالبانی که علیه امریکا جنگیده اند، ده میلیون نفر است؟ اگر ده میلیون سرگرم نبرد علیه امریکا باشند؛ این همه پایگاه های امریکایی چطور هیچ صدمه ای ندیده اند؟
اما عمران خان گویا کف دست ترمپ را خوانده و نقطه ضعف های امریکا را بهتر از خودش می داند. او بدون توجه به لاف زنی ترمپ، شکوه از آن داشت که واگذاری پول به پاکستان در ازاء خدماتش به امریکا، «اندک» است وباید امریکا دهان خزانه را بیشتر چاک کند. عمران خان گفت که هزینه "جنگ علیه تروریسم" به رهبری آمریکا به پاکستان خسارت وارد کرده و پول های داده شده به پاکستان کافی نیست.