-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۸, سه‌شنبه

تئوریس طالب سازی با احمد شاه مسعود چه گونه با هم همسان اند؟

نویسنده: مرتضی مطهرینسخه سیاسی اشرف‌غنی احمدزی نه تنها که نسخه احمدشاه مسعود نیست، بلکه شیطانی‌ترین نسخه تاریخ افغانستان است. 

با احترام به نظریات امرالله صالح، اما باید حداقل یک مورد از رفتار اشرف‌غنی احمدزی را جناب صالح مثال می‌زدند که مطابقت نسبی با روش قهرمان ملی می‌داشت. رفتارهای انتخاباتی و سیاسی می‌بایست استوار به روش‌های خاص افراد باشد. چگونگی پیوستن امرالله صالح در تکت انتخاباتی اشرف‌غنی تعلق به رفتار سیاسی خود جناب صالح دارد، به نظر من مناسب است که در آلوده‌ بازار سیاسی امروز پای احمدشاه مسعود را دخیل نکنیم. او یک استثنا در تاریخ شرق بود، اشرف‌غنی در چهارسال گذشته نشان داد که ناکام‌ترین سیاست‌گر در تاریخ افغانستان است. اگر ویژگی‌های شخصیتی او را با احمدشاه مسعود بسنجیم، به میزان تمام کارهای اشتباه غنی او ویژگی درست‌کاری دارد. موقف امروز اشرف‌غنی در قبال معامله صلح و اولویت بخشیدن به انتخابات که بدون شک با تاثیرگذاری شخص صالح بوده است، شاید برای اهل خرد سیاسی افغانستان قابل حمایت باشد، اما من حتا لازم نمی‌بینم که پس از اسم قهرمان ملی اسم او را ببرم، چه رسد که از ویژگی مشترک فکری او با احمدشاه مسعود بگویم. مسعود در زمانی که در جبهه علیه تجاوز تروریسم می‌جنگید، اشرف‌غنی در رسانه‌های بین‌المللی دنبال توجیه طالبان بود. 
کجای فکر مسعود رهایی هشت‌صد تروریست را برمی‌تابد؟ من به شخص جناب صالح به حیث یک متفکر نظامی احترام دارم، دیروز در حمایت از او بر ضد تروریسم نوشتم، اما با این نظرش قطعاً موافق نیستم. اشرف‌غنی هیچ وجه اشتراک فکری با قهرمان ملی نداشته است، اگر منصفانه قضاوت کنیم، غنی نقطه مقابل تفکر استراتژیک قهرمان ملی است. من غنی را با کفش قهرمان ملی هم مقایسه نمی‌کنم.