-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۳, یکشنبه

اکثریت وطندوست و اقلیت خائن/ این است مشکل داخلی ما

حال کمترکسی از مجمع اهل خبره درین باره شک دارد که اندام واره های جدا شدۀ جنبش مقاومت علیه طالبان هرگز مثل سال های نبرد مستقیم علیه طالبان دو باره سر به هم آورد. طالبان نیز از حمایت چشم بسته و انحصاری از سوی عربستان و امریکا برخوردار نیستند. درحال حاضر یک فرصت طلایی برای ایجاد یک افغانستان عملاً بی طرف در باشگاه کشورهای ذیدخل در قضیه فراهم شده است. هرگاه این معادله بار دیگر سبوتاژ شده و برهم بخورد؛ جبهه فراگیر طالب و بستر جنگی خشن ضد طالب سر از نو طراحی خواهد شد. درعرصه داخلی، مشکل افغانستان همان چیزی است که رحمت الله نبیل دقیقاً آن را در یک عبارت کوتاه تعریف کرده است: جنگ وتقابل بین اکثریت وطندوست و اقلیت خائن.
گروه های خائن سیاسی و نیابتی در بند آینده افغانستان نیستند و آرایش قدرت برای خود شان را منافع ملی به قلم می دهند و به هرخرابکاری و فرصت سوزی دست می یازند. افغانستان متاسفانه هنوز از آن دوره ای که اکثریت وطندوست هر قوم، به حذف و سرکوب اقلیت خائن قوم خویش برود؛ خیلی فاصله مانده است.