-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۳, پنجشنبه

عطانور: انتخاباتی برگزار نمی شود؛ غنی باید برود


از قراین بر می آید که تیم سیاسی به رهبری محمد حنیف اتمر ابتکار مدیریت اساسی جریانات آینده را دردست دارد.تازه ترین گفت و شنود استاد عطا محمد نور را با شبکه طلوع شنیدم. 
برداشت من از سرجمع سخنان ایشان چنین است:

دولت کابل دیگر توان اعمال فشار روانی یا زورگویی علیه عطانور را ندارد. اما احتمال سوء قصد علیه عطا نور از سوی امنیت ملی منتفی نیست. می توان گفت که روی چهارچوب اولیه اما بنیادی برای تاسیس یک دولت آینده ائتلافی، با وساطت قدرت های آسیایی در نشست های دوحه و مسکو بحث های تعیین کننده ای صورت گرفته است. 

گروه غنی، علی رغم نارضایتی عمومی و مخالفت امریکا و کشورهای شامل در پروسه صلح و جنگ افغانستان، تمامی داروندار هزینه کم رمق ملی را در پیشبرد اهداف شخصی برای بقای تیم به کار گرفته است. ادامه لجاجت درین ره، تبعاتی دارد که خونتای ارگ دیر یا زود با آن رویارویی خواهد شد. 

پروژه صلح به سر پرستی دکترخلیلزاد و جلسات جانبی و متعدد در دوحه و مسکو و مری پاکستان به یک مرحله ای تعیین کننده رسیده است. حکومت کابل مانع اصلی و عامل بازدارنده در مسیر انکشافات اخیر سیاسی نشاندهی شده و به طور قطع از میان برداشته می شود. عطانور می گوید که طالبان قادر به نادیده گرفتن نیروی مردمی ما نیست. ما به طالبان گفتیم که طرف اصلی در برابر شما، ما هستیم و کشورهای غربی نیز از هضم و اضمحلال ما عاجز آمدده اند. بنا برین، برای نخستین بار زمینه ایجاد یک نظام متوازن که ختم جنگ را تضمین کند؛ فراهم آمده است. 

از قراین بر می آید که تیم سیاسی به رهبری محمد حنیف اتمر ابتکار مدیریت اساسی تعامل تا هنوز رو نشدۀ جریانات کنونی و آینده را دردست دارد. این تیم از سوی روسیه، ایران، هند و پاکستان مورد حمایت قرار دارد و با مخالفت امریکا مواجه نیست. چالش داخلی در برابر تیم آقای اتمر، تحرکات سیاسی خاموشی است که از استقامت پنجشیر به سروری احمد مسعود در دست انجام است. دم نقد بیشتر ازین چیزی نمی توان گفت.

تمامی تکت های انتخاباتی هریک به ضریب جایگاه و شعاع وجودی شان از کانال کشور های بیرونی تغذیه می کنند. بقای دکترغنی و خونتای فاسد، به معنای ادامه پنج سال دیگر جنگ، گسترش بیکاری، صعود نرخ تلفات انسانی وکاهش بازدهی اقتصاد در سراسر کشور است. بدنه های سیاسی یا شوراهای متفرقه که به خاطر پول و امکانات و بروپاچه دکترغنی چسپیده اند، نیازمند باز خوانی دیدگاه و تصمیم خویش اند. تیم غنی به زودی انحلال خود را با چشم و سر خواهد دید. عطا نور می گوید که انتخاباتی برگزار نخواهد شد؛ ابتداء غنی باید از صحنه برود.