-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۶, یکشنبه

یک پارچه طنز زنده روی صحنه درکابل اجرا شد

گردهم آیی انتخاباتی دکترغنی سخت سالوسانه، تیت و پرک و غیر واقعی بود. یک پارچه کمدی- تراژدی بود. مشارالیه چیغ کشید: کابل سیر است! لحن و گویش غنی کودکانه و معطوف به این است که وی مخاطبان را بیخی بی عقل فکر می کند. خنده آور ترین بخش سخنان غنی این بود که گفت برنامه پروموت و گم شدن 270 میلیون از سوی رولاغنی مطلق دروغ است. در حالی که خود رولا غنی در برنامه تلویزیونی سیاه وسفید به مدیریت و مصارف برنامه پروموف اعتراف کرد.