-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ تیر ۲۵, سه‌شنبه

دروغ سازی در باره جنرال حبیب الله احمدزی

شماری از پایه دان کشال های کمیته مخصوص مالی گروه ارگ، پیوسته شایع می کنند که گویا جنرال حبیب الله احمدزی از گفته های قبلی اش به خاطر متهم کردن یک حلقه خاص خاین در ارگ «معذرت خواهی کرده» است. من گفتار وی را شنیدم و صرفاً از رولاغنی و شخص غنی معذرت خواسته که هرگاه سخنانش به آن ها برخورده باشد. اما او بازهم تاکید کرد که حلقه خاص فساد که از سوی آماج قرار گرفته، باید از چرخه امور دولت حذف شوند.