-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۷, یکشنبه

دکترغنی، 5 قرارداد تجاری را به خانواده خلیلزاد داد

 مریم غنی و پسر خلیلزاد نیز قرار های کلانی را از آن خود کرده اند.بخش خبر گزارشنامه افغانستان: در طی هشت دور مذاکرات خلیلزاد با هیأت طالبان در دوحه، دکتر خلیلزاد در دیدار های نوبتی اش در کابل با دکترغنی، به یک موافقه تجاری وسیعی نیز دست یافته است. 

به حواله اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان، دکتر غنی پنج قرار داد بزرگ عایداتی را به ارزش میلیون ها دالر به شرکت های «تحت پوشش» خانواده خلیلزاد قرار داده است. 

افزون بر پنج قرار داد درآمد زا به خلیلزاد در کابل، مراجع امریکایی قرار داد های کلان امریکا برای افغانستان را به کمپنی مشترک دختر دکترغنی ( مریم غنی) و پسر خلیلزاد واگذار کرده اند. در گزارش، با اشاره به تنش نمایی های تبلیغاتی بین مأموریت خلیلزاد و تیم دکترغنی آمده است که هیچ اختلافی بین غنی و منابع امریکایی در مدیریت مذاکرات صلح و سپردن قدرت اعظمی حکومت به طالبان وجود ندارد.
 در گزارش قید شده است که برخی منابع گزارش داده اند که امریکا خیال دارد تا از دکترعبدالله بخواهد از جانب دولت افغانستان متن نهایی مصالحه دو جانبه بین امریکا و طالبان را به امضاء برساند؛ اما این گزارش واقعیت ندارد.

 بر بنیاد اطلاع حاضر، دکترخلیلزاد علی الظاهر « به روی کاغذ» به دکترعبدالله انتباه داده است که امریکا نتایج انتخابات به نفع غنی را قبول نخواهد کرد و امریکا در هر حالت او را ( دکترعبدالله) را در دستگاه حکومت حفظ خواهد کرد. خلیلزاد از عبدالله خواسته است در برابر مانور های انتخاباتی غنی از خود کدام واکنشی نشان ندهد. گزارش می گوید که خلیلزاد یک بازی پنج ساله خونین را به دستور کاخ سفید در افغانستان روی دست دارد.