-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۰, پنجشنبه

صدها تن ( ظاهراً) طالبان داخلی و خارجی در کوتل انجمن- خط جبهه جنگ با پنجشیر- صف بسته اند. دست هایی که در عقب صحنه کار می کند، هرگاه جنگ را به داخل پنجشیر بکشانند، این بدان معناست که صلح با طالب در نطفه خنثی خواهد شد. هدف این است که پنجشیر دو باره سنگر های مقاومت خود را آرایش بدهد. آیا جنگجویان آنسوی خط انجمن واقعاً از طالبانی که درقطر مذاکره می کنند؛ فرمان می برند؟ اوضاع به حدی مغلق است که مغز آدم در شرح مابعد وضعیت به درستی کار نمی کند.