-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۲, شنبه

حنیف اتمر دست به دامن حمدالله محب شد

 افراد مقرب به اتمر از وی خواسته اند که هرچه زود تر به گروه غنی ملحق شود. اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان مشعر است که حنیف اتمر زیر فشار انزوای بی پیشینه، به حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی پیغام داده است که وی حاضر است در ملاء عام از «جناب داکترصاحب اشرف غنی» عذر خواهی کند. وی آشکارا گفته است که حاضر است تمام اشتباهات و سرپیچی های خود از دستورات دکترغنی را جبران کند.
اتمر ضمن آن که آقای محب را شفیع تقرب به دربار قرار داده، مشخص تقاضا کرده است که وی مایل در مقام وزیر دولت در امور صلح، ایفای وظیفه کند.

این درحالی است که درفراخون جلسه خاص هواداران که دیروز  از سوی اتمر اخبارشده بود، فقط حاجی دین محمد، وحیدالله سباوون، حامد گیلانی و چند پرسونل دفتری اشتراک ورزیده بودند که مایۀ یأس ایشان شده بود. حضار که شمار شان معادل انگشتان دو دست بوده، به وی مشورت داده اند که به دلیل سرعت تحولات، بهتر است وی هرچه زود تر دربخشی از دولت انتصاب گردد. حضار به وی گفته اند که خارجی ها علاقه مند رفتن شما به دستگاه دولت می باشند.  
تحلیل وحیدالله سباوون این بود که حلقه از جوان های بی تجربه به دور اشرف غنی می چرخند و هرچند غنی از شما «متنفر» هم باشد، به کمک خارجی ها اثبات موقعیت خواهید کرد. 
درخبر گفته شده که گروه تحت رهبری سلام رحیمی ( دشمن سرسخت اتمر) هنوز در ارگ قوی است و واکنش آن ها به زودی رؤیت خواهد شد.