-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۶, چهارشنبه

هندی ها به خلیلزاد گفته اند که پاکستان ممکن است بعد از خروج امریکا، خاک افغانستان را به آموزشگاه تروریست های ضد هند تبدیل کندبه گزارش اکونومیک تایمز آف اندیا، مذاکرات میان مقامات هندی و دکترخلیلزاد در باره برنامه های مشترک و مؤثر پیش از خروج قوای امریکا از افغانستان آغاز شده است. خلیلزاد حین گفت و گو در باره نگرانی هند از اعطای امتیازات از سوی امریکا در قضیه کشمیر صحبت کرده است. 
مقامات هند نسبت به طرح های پاکستان بعد از خروج قوای امریکایی درجهت استفاده از خاک افغانستان به عنوان محلی برای آموزش تروریست های ضد هند ابراز تشویش کرده اند.