-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۵, جمعه

مزخرف ترین خبر

 منبع: شورای اجرائیه!
شورای اجرائیه که از هیچ مورد جدی در رابطه با قضایای مملکت خبر ندارد، یک دم توفان کرده می گوید که امریکا با حکومت وحدت ملی!! هم یک توافق نامه امضاء می کند. پس توافقنامه امنیتی با امریکا چی بود؟ گذشته ازین، طالب به حیث یک شبکه دولتی و جنگی به رسمیت شناخته شده با هزاران فرد مسلح به کابل می ریزد، فایده توافق نامه دو باره با افغانستان چی دردی را درمان می کند؟