-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۳, چهارشنبه

داوود زی: گروپ حنیف اتمر مجموعه یی از فواحش سیاسی است

رئیس ستاد انتخاباتی تیم «دولت ساز» می گوید وقتی اتمر از ارگ اخراج شد، داعش ضعیف شد!


اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان:
بعد از فروپاشی مفتضح مجموعۀ صلح واعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر اکثر اعضای ارشد این تیم به شمول خود اتمر  پیشه گدایی را انتخاب کردند. 
در گذشته  اعضای این تیم که خود را بانک رأی و مدیران کارکشته عنوان می کردند، بعد از فروپاشی غرور شان شکسته است. 
اکثریت قاطع اعضای این تیم  به دروازه های تیم دولت ساز بستره انداخته اند وحتی به خاطر خطا ها و لغزش های خویش به عذر وزاری افتاده اند.  

در گزارش آمده است: این جنابان اقای اتمر را به کفایتی متهم کرده، او را یک شخصیت ضعیف، فرصت طلب، مطلب آشنا ، عیاش و نامرد خطاب می کنند که  از بعضی سفارت خانه های خارجی پول هنگفت گرفته و به جیب خود زده است.

طبق منابع موثق، آقای اتمر از معصوم استانکزی رئیس امنیت ملی مصرانه طلبیده است که وی را به دفتر دکترغنی ببرد. 
منابع  مقرب به  استانکزی خبر میدهند که اتمر از بی وفایی ونمک حرامی خود در مقابل اشرف غنی شدیدا پشیمان شده است. مشارالیه حتی آماده گی نشان داده که این مسأله را رسماً در محضر اصحاب رسانه نیز بیان نماید. استانکزی وعده همکاری داده اما سرنوشت موصوف تا کنون معلق است.

درین حال محمد عمر داوودزی رئیس ستاد انتخاباتی دکترغنی از نفرات گروه اتمر به نام فاحشه های سیاسی نام برده و گفته است که وی از عذر خواهی آنان خجالت می کشد! داوودزی با اشاره به اتمری ها اظهار تعجب کرده است که انسان آیا تا به این حد می تواند کوچک و بی حیا شود؟


داوود زی گفته است؛ کسانی که در دولت مقامی نداشته باشند نبای مثل این ها تا به این پیمانه ذلیل و بی مقدار شود. ما در حکومت نبودیم ولی استغنا داشتیم وعزت نفس خود را پایمال نکردیم. وقتی آقای اتمر چند روز از کاخ ریاست جمهوری بیرون شد، مانند ماهی بی آب  شده است  وحالا گپ به عذرخواهی  وذلت رسیده است. 
به گفته داوود زی، حنیف اتمر مسؤول اصلی همه کاستی های  حکومت وحدت ملی است  واز اخراجش از ارگ داعش در افغانستان  ضعیف شد ونفاق شایع در میان اقوام کاهش یافت. دکتر غنی نباید آزموده را دو باره بیازماید.