-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۴, دوشنبه

غنی شمله انحصار مطلق قومی را بر سر نهاده است


ضربه کلیدی رفتار غنی ها، متاسفانه اول متوجه پشتون ها می باشد.

دکترغنی همراه با جمع خاص همراهانش ( هیچ نامحرم تباری در ترکیب آن نبود) به کاخ پادشاه عربستان وارد شد. من برای غنی به اندازه طالبان شگون نا خوشی را می بینم. البته این بدان معنا نیست که چرا مثلا صلاح الدین ربانی در آن جا نبود. غنی مطلق روش انحصار قومی را در پیش گرفته است. هر کسی که از دیگر تبار ها در کنار وی قرار دارند، مطلق حرف شنو و مزدور منش و معاش بگیر اند و دیگر اصلاً درین باره شک و تردیدی وجود ندارد و این مساله به همبسته گی واقعی در دولت و خارج از دولت صدمه می زند.

اظهر من الشمس است که غنی و شرکاء عوامل خارجی اند و از ته دل به افغانستان علایقی ندارند. ضربه کلیدی رفتار غنی ها، متاسفانه اول متوجه پشتون ها و ثانیاً متوجه دیگران  است. رقبای غنی هم غیر پشتون ها را استخوان شکن کرده و  زجر دیده ها و محرومان پشتون وغیر پشتون کاملاً با هم همسان بودند و خواهند بود.  روزگار چنان آورده است که دسته جات شکارچی در هر طیف تباری حاکم اند. کسی نمی داند سرنوشت این زالو ها چه خواهد شد؛ اما قطعاً در آسیاب حوادث گیر خواهند کرد.