-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۵, سه‌شنبه

مگر رابن رافایل نگفته بود که طالبان مال ما است؟اتحاد طالبان- امریکا یک پدیده کهنه است. این بار برای هدف دیگری بازسازی می شود. مگر درسال 1996 رابن رافایل معاون وزیرخارجه امریکا به احمد شاه مسعود نگفته بود که کابل را تخلیه کنید؛ طالبان مال ما است!

خلیلزاد می گوید که توافق صلح با طالبان به معنای انصراف از یاری دهی اردوی افغانستان نیست. طالبان می گوید که صلح با امریکا به معنای پایان جنگ علیه دولت کابل نیست. الحاصل، ( ظاهراً) امریکا در عقب دولت کابل ایستاده است تا جنگ علیه طالبان ادامه پیدا کند؟
 پس این ها روی چه چیزی توافق کرده اند؟  خروج قوای امریکایی؟ این یک دروغی است به مساحت کل امریکا و پهنای کافر اندرونی طالبان. امریکایی ها مصارف جنگ را کاهش می دهند؟ نادرست است. خلیلزاد خود می گوید که ما همچنان در عقب اردوی افغانستان قرار میداشته باشیم.
نتیجه گیری بنده این است که دو طرف بر سقوط دولت کابل و زیرمجموعه های خرد و ریز جهادی آن توافق کرده اند تا قدرت سیاسی به طور کامل در اختیار طالبان قرار گیرد. آنگاه، قدرت نوظهور و مخوفی به نام داعش از چهار طرف به سوی دولت طالبی روی پا شود. ادامه فاز جدید جنگ یعنی همین! پاکستان با رسیدن به تخت کابل، امتیاز استراتیژیک خود را به دست می آورد و طالبان نیز صاحب کامل دولت می شوند. اما طالبان در جنگ چند جانبه به رهبری ایران و مقاومت ضد طالبان از قدرت گیری شان چقدر کیف خواهند کرد؟
داعش به سوی ایران رُخ می کند و ازین قبیل خیالات.... این خواب را چه کسی دیده است؟