-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۸, جمعه

اسماعیل یون: داکترفضلی د شورای نظار جاسوس دی

خبر می رسد که رفت و آمد  اسماعیل یون به ارگ  از چند ماه به این طرف توسط افراد تیم فضلی قطع شد
از سوی داکتر فضلی به داکتر اشرف غنی  تفهیم شده است که یون یک شخص بدنام است و چهره ملی غنی را مکدر میسازد.
به همین خاطر  تیم های تبلیغاتی یون در همه جا از جاسوس بودن فضلی به شورای نظار شکایت میکنند.
به گفته یون  اصلیت فضلی از ولسوالی شکردره و از قوم عرب است. اما حق پشتون ها را میخورد .
یون در هر جا از فحشا و فساد فضلی و رابطه وی را با تمام  سران شمال یاد میکند.