-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۱, جمعه

دروازه همه زندان ها را باز کرد، حالا این طور می گوید:

حامد کرزی:

اگر روند صلح در اختیار امریکا و پاکستان باشد، در افغانستان صلح نمی‌آید.