-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۷, پنجشنبه

احمد مسعود: از میدان به در نمی رویم؛ مقاومت چارۀ کار است

 جایگاه مفقود مردم افغانستان در دوحهساعاتی بعد از انتشار اخبار رسمی دربارۀ «نهایی» شدن پیمان نامه رسمی بین امریکا و طالبان در دوحه، احمد مسعود نسبت به پی آیند های مهیب این توافق یک جانبه هشدار داد. 
وی در گفت و گوی با یک رسانه دیداری بین المللی گفت:
مردم نگران هستند؛ می توان به آن «جنبش دغدغه مندی» نام داد. مردم نگران وضعیتی هستند که جلوی چشم شمان قرار گرفته، مردم دیگر دل شان نمی خواهد جنگ و آشوب و سال های سیاه به این کشور باز گردد. نکته مهم این که « گفت وگوی های صلح» فرآیندی با محوریت افغانستان نیست. این چیزی است که میان امریکا وطالبان اتفاق می افتد؛ میان قدرت های منطقه ای و طالبان؛ سهم افغان ها درین میان چیست؟ و گفت و گوی افغان ها چی می شود؟ چی کسی آن جا مردمی را نماینده گی می کند که این سال ها برای رسیدن به دموکراسی مورد علاقه شان بسیار آسیب دیده و رنج برده اند. 
ترس اصلی این است که با صلح با طالبان به گروه های تروریستی در سراسر جهان مشروعیت می بخشیم که اگر شما مبارزه کنید و این مسیر را ادامه دهید؛ آن وقت ما شما را به رسمیت می شناسیم. این که نه تنها شما را به رسمیت شناخته و نابود نمی کنیم که به شما قدرت هم می بخشیم. ما این فرصت را به شما می دهیم تا ایدئولوژی و ذهنیت بنیاد گرایانه تان را قوت بخشید. احمد شاه مسعود ارزش ها مردم، دموکراسی و آزادی را به هیچ دلیل و قیمتی قربانی نمی کرد؛ چرا که او در تمام عمر برای آزادی، دموکراسی و ارزش های مورد قبول مردم مبارزه کرد. 
ما نمی توانیم جا خالی کنیم؛ پایداری ( مقاومت) چارۀ کار است. و این جنبشی است که بر امید ودغدغه های مردم نسبت به آینده مبتنی است. ما درگیر یک جنگ تمام عیار هستیم؛ امید وارم ابعاد این جنگ کوچک تر شود؛ نه به شکلی که من مجبور باشم دست به تفنگ شوم. اگر این طور شود – خدا نکند که این طور شود- اگر این طور شود آن وقت صد هزار جوان مانند من دست به خواهند شد.