-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۲, سه‌شنبه

ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد ترکیه، عراق و افغانستان

نویسنده: محمد حسین ادیب، اقتصاددان و استاد دانشگاه

دیپلماسی ایرانی: تا قبل از تحریم روزانه ۹.۹ میلیون بشکه در کشور نفت، میعانات و گاز تولید می شد. اکنون پس از تحریم روزانه ۷.۹ میلیون بشکه در روز نفت، میعانات و گاز تولید می شود. فقط ۲۰ درصد انرژی در کشور کمتر تولید می شود. 

روزانه معادل ارزش حرارتی ۴.۸ میلیون بشکه نفت، در کشور گاز تولید می شود (ایران دیگر کشوری گاز محور و نه نفت محور است). تولید میعانات گازی به عدد افتخار آمیز ۷۲۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

با نرخ موجود دلار، صادرات بخشی از ۸ میلیون بشکه انرژی به سه کشور عراق، ترکیه و افغانستان منبع عظیم ثروت در کشور است. ترکیب دو مولفه ۸ میلیون بشکه انرژی و نرخ روز دلار، ظرفیت عظیم صادرات به صورت قانونی و غیر قانونی ایجاد کرده است. با نرخ موجود دلار، اقتصاد ایران، عراق، ترکیه و افغانستان در هم ادغام شده است. با این نرخ ارز ۷۰ درصد هر چه در داخل تولید می شود اقتصادی است که به سه کشور یاد شده صادر شود.

مسئله تحریم اصلا مطرح نیست. تجار عراقی در کارخانه ریالی می خرند و خودشان می دانند چگونه به عراق منتقل کنند.

یک قشر جدید ثروتمند در ایران دارد شکل می گیرد که قبلا نبود؛ کسانی که تولیدات داخل را به سه کشور یاد شده صادر می کنند.

با این نرخ ارز دیگر چیزی به نام کشور عراق وجود ندارد، اقتصاد ایران در اقتصاد عراق ادغام شده است، دیگر چیزی به نام کشور ترکیه وجود ندارد ایران و ترکیه یکی است.

نفت باعث آبادی تهران می شد و گاز باعث آبادی شهرستان. بزرگترین بازنده گاز محور شدن اقتصاد ایران، شهرستان تهران است.

صادر کنندگان محصول به سه کشور یاد شده وقت ندارند تلگرام و فضای مجازی را ببینند و مشغول پول پارو کردن اند .