-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۲, شنبه

نیویورک تایمز: قدرت سیاسی به طالبان واگذار می شود

روزنامۀ معتبر نیویورک تایمز در تازه ترین شماره اش چنین نوشته است:

نماینده وزارت خارجه امریکا ( زلمی خلیلزاد)  سرگرم مذاکرات برای توافق صلح است که قدرت سیاسی را به طالبان واگذار 
نماینده وزارت خارجه امریکا سرگرم مذاکرات برای توافق صلح است که قدرت سیاسی را به طالبان واگذار می کند و هزاران سرباز بین المللی از آن جا خارج می شوند. بعضی جنرال های امریکایی از جمله جنرال بازنشسته جاک کیان و دیوید پتریوس خواستار باقی ماندن چند هزار سرباز در افغانستان هستند. جنرال جک می گوید: امید است که طالبان تضمین بدهند تا همه سربازان از افغانستان بیرون برده شوند.
نیویورک تایمز به مباحثات گرم پیرامون گسترش نفوذ و قدرت داعش ( شاخه خراسان) قلمفرسایی کرده است که صرفاً کاربرد داخلی برای امریکا دارد اما غیر واقعی است.