-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۱, جمعه

درمانده گی اشرف غنی از دلاوری نجفی بود یا از سیلی سفارت امریکا؟


« برنامه» جنگانیدن اقوام با شکست رو به رو شده؛ اما سرکردۀ خونتا پنج سال فرصت دیگر طلب دارد!
گفت و گوی لطف الله نجفی با رئیس جمهور غنی چرا این طوری اتفاق افتاد؟
 تردیدی نیست که نجفی جوانی فهیم، ریزنگر و مدیر است؛ اما پرس و جوی متهورانه، مثبت و معقول وی در برابر یک سیاستگر بی اعتنا به مدنیت، مشارکت و مردم سالاری، از روی یک پشتوانه قوی بود.
این گفت و شنفت، از نظر اصحاب رسانه، سخت سازنده بود.

مناظرۀ دو نفر اما عمدتاً با تک گویی یک نفر نتیجه اش این است که طشت اشرف غنی یک باردیگر از بام افتاد و بار دیگر بر غصب کامل قدرت با افتخار مُهر تصدیق گذاشت. با این حال مفاد اصلی تخلیه هیجانات اشرف غنی، سردرگمی و پریشان پردازی و برافروخته گی وی بود. ظرفیت و احاطه نجفی به مسایل سیاسی، حقا که از خودش است؛ اما دلاوری اش در برابر لارنس عصبی سوار بر تخت و تاج کابل، از سفارت امریکا در کابل بود که با رهبری طلوع دقیق کوردینه شده بود.
هیچ روزنامه نگار طلوع بدون اجازۀ خاص حق ندارد گفت و گو با عصبی ترین حکمران افغانستان بدون ترتیبات قبلی به راه بیاندازد.

نجفی بر غنی پیروز شد و مضافاً طلوع پول زیادی از غنی گرفت. شبکه طلوع، از مدت ها پیش در خط خونتای حاکم ارگ راه می رود و امتیاز بسیاری از پیام های بازرگانی و کمپاینی اشرف غنی را در انحصار گرفته و در رنگمالی و کاریکاتور نمایی های سیاست های ارگ، طلوع از بسا جهات با تلویزیون دولتی موسوم به «ملی» پهلو می زند. 

به نظر می رسد این بار تلویزیون طلوع، اشرف غنی را با تمام امکانات مالی اش به نفع سفارت امریکا منجمد کرد. دو روز قبل از آن، تلویزیون طلوع بالاثر اشاره های آنچنانی، دو تن از اعضای ارشد نزدیک به ملاعمر ( امیرالمؤمنین ساخت آی اس آی) را در برنامه زنده پذیرایی کرده بود. تلویزیون طلوع در آینده نیز این چنین بدعت ها را مکررخواهد کرد.

تمام کرده و ناکرده های غنی یک باره برباد رفت. او تمامی رهبران سیاسی و بالعموم مردم افغانستان را اسیران «برنامه» خود قلمداد کرد؛ برنامه جنگانیدن خانه به خانه مردم که تا کنون علی رغم جان کنی های بسیار، با شکست مواجه شده است.
 نوک تیز اکثر نکاتی که غنی بر زبان آورد، عمدتاً کنایه یی نرم و سرپوشیده به سیاست امریکا و همچنان چوبکاری زاغ رقبای سیاسی اش در سطح داخل بود.