-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۶, چهارشنبه

تصرف اختیارات کشمیر بخشی از روند سبوتاژ مستقر سازی طالبان در کابل است

با این اکت و ادایی که طالبان آماده تحویل گیری حکومت شده اند و با این رفتاری که ترمپ، سرنوشت افغانستان را به میدان دادوستد شخصی گذاشته، خیلی بعید است باور کنیم که طالبان به مراد شان خواهند رسید و یا امریکا ازین بازی نقیض چیزی را گیر خواهد آورد. نخستین واکنش مبارزه جویانه و خیلی خطرناک در ضدیت با معامله واگذاری اختیارات افغانستان به دست طالب و پاکستان از دهلی نو شروع شده است. 
پاکستان در مباحث بین المللی، معضل افغانستان را بخشی جدایی ناپذیر بحران کهنه کشمیرها تعریف می کند.
اکنون تصویب لغو قوانین محلی و مصلحتی در کشمیر تحت سلطه هند، یک اقدام تاریخی است که تمرکز پاکستان نسبت به استقرار قدرت در ارگ کابل از توازن خارج می کند. حرکت هند و ایران واضحاْ نزدیک تر شدن دو نیش انبر فشار از کشمیر و از شمال افغانستان است. ضلع داخلی فشار گاز انبری قرار اطلاعاتی که تا کنون در دسترس است؛ درکابل، شمال و غرب افغانستان است که باعث ظهور دو باره جبهه ضد طالبان می شود. صلح با طالبان از جهات مختلف سبوتاژ در معرض سبوتاژ قرار دارد. اما طالبان از درس های گذشته هیچ نیاموخته اند و یکرنگ اعلام می کنند که قانون اساسی امارت اسلامی را تدوین کرده اند که جای قانون اساسی مدنی کنونی را بگیرد!