-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۶, چهارشنبه

دوستان گرامی،
لطفاً هر خبر و مطلبی را که از گزارشنامه افغانستان در رخنامه های خویش می گذارید، منبع را ذکر کنید. این مسأله قبل از آن پرنسیب اطلاع رسانی به حساب آید، به اعتبار کاری خود شما سودمند است. ( مأمون)