-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۸, دوشنبه

امریکایی ها طالبان را پیشاپیش بر کابل مسلط می کنند

سفارت امریکا از طریق دفتر دکترخلیلزاد و تلویزیون طلوع یک توفان تبلیغات طالبانی را سازمان داده است. همین اکنون دو نماینده طالب از نام امیرالمؤمنین و امارت اسلامی و ملاعمر رحمت الله علیه داد سخن می دهند. در سوی دیگر دکترغنی از انتقام خون شهدای هوتل شهر دوبی گپ می زند!
ابر دزدان جهادی مفقود الاثر معلوم می شوند.
این که کرزی از کشته شدن برادر امیرالمؤمنین ساکن کویته با قباحت یاد کرد، تصادفی نبوده.  یاد تان باشد که عملیات اصلی براندازی حکومت غنی از طلوع رهبری خواهد شد.