-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۴, دوشنبه

سخن تاریخی مولانا فرید

ملاقربان ( مولانا فرید) در تلویزیون آریانا گفت که وی در تیم دکترعبدالله هیچ کاره بود. به نام «مشاور» فقط معاش می گرفت و همان غنیمت بود. این مهم ترین نکته، حکمت دارد. ترجمه گفتارش این است که در تیم عبدالله نه کدام برنامه ای مدون است و نه نهاد سیاسی وجود دارد که آدم های مثل وی بتوانند جایگاه خود را در آن تعریف کنند. نقش عبدالله در دولت داری غیر از رفتن در برخی محافل زنان و سفر های پیوسته دیگر چی بوده است؟ هیچ کسی به شمول خودش درین باره پاسخی داده نمی تواند.