-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۹, شنبه

قوای امریکا می ماند و اردوی ملی هم منحل نخواهد شد


به حواله روزنامه تورنتو ستار، مقامات وزارت دفاع امریکا  امیدوار اند که دولت جدیدی که قرار است در کابل روی کار آید، بازهم خواستار حمایت دولت امریکا شده و اردوی ملی منحل نگردد. رویا رحمانی نماینده افغانستان گفته است که حکومت افغانستان می خواهد نیروهای امریکایی تا هر زمانی که لازم باشد، جهت کمک به نیروهای اردوی ملی در افغانستان حضور داشته باشند. 
درین حال اسد خان سفیر پاکستان در واشنگتن گفته است که بخشی از نیروهای امریکایی در افغانستان باقی می مانند. این منبع می گوید که دولت افغانستان نسبت به توافق بین طالب و امریکا شک و تردید دارد. اعتماد چیزی نیست که صرفاً در روی کاغذ حاصل آید. افغانستان متاسفانه در چهل سال مراحل مختلف مذاکرات را پشت سر گذشته؛ شماری گردهم آمده اند اما مسایلی را که روی آن توافق کرده اند نتوانسته اند عملی کنند. رویا رحمانی گفت که این مساله در عمل ثابت شده می تواند.