-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۱, جمعه

متعلم ۴۵ ساله دین اسلام: بعد از اسلام، امام بخاری است!

اشارۀ گزارشنامه افغانستان: دکتر غنی به پاسداشت دادن لقب نواسه خدا به امام حسین، در تجمع ملاهای انگلیس در خیمه لویه جرگه تقدیس شد.

نویسنده متن، محمد عارف «منصوری»
سياسيون مكار و روحانيون رياكار!

اكثريت اين عمامه پوشانِ عالم نما كه در اين محفل به حمايت اشرف غنى جمع شده اند. خوب مى دانند كه غنى نه به اسلام تعهدى و نه از مبادى آن اطلاعى دارد. چنانكه اظهر من الشمس است، آداب نماز خواندن را هم بلد نيست. خانم نصرانى اش را شامل بحث نميكنم كه دوسيه اش ضخيم تر ميشود.

پس دليل جمع شدن و حمايت اين جماعت ايكه بدون شك، عالم نما ها و روحانى گونه هاى مطرحى مساجد مهم پايتخت هم در ميان شان است، از غنى چيست؟

١- دنيا طلبى و جيره خوار بودن
٢- ناآگاهى از اصول دين
٣- غبى و ساده لوح بودن

همين حضراتى كه سخنان ذيل را از غنى مى شنوند و بزدلانه يا جاهلانه دم نمى زنند، حفيظ منصور را به جرم انتقاد از محتواى مضمون ثقافت تا سرحد تكفير محكوم نمودند.

۱. علماء وارثین پیمبران افغانستان هستند.
۲. ۴۵سال متعلم دین اسلام بودم.
۳. قرآن نباشد اسلام دخطراست.
۴. بعد از اسلام امام بخاری است.
۵. پیمبرصلیا سلم.
۶. خداوندجلی شانو.

اى روحانيون قلابى و مُزَوِر!
ننگ تان باد كه رسالت عالم بودن و مسئوليت وراثت انبيا را درك نكرده، براى جيفه دنيا نه تنها خود را در اين جهان حقير و خوار ساخته ايد، بلكه ذلت ابدى را نيز كمايى كرده ايد كه خسران دنيا و آخرت است.