-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۴, دوشنبه

انزوای زبان فارسی شروع شده است

۸۲ درصد کرسی‌ های زبان فارسی تعطیل شدند.
مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران به ایلنا گفته: ۸۲ درصد کرسی‌های زبان فارسی تعطیل شدند

عبدالمهدی مستکین گفت: امروزه در بحث گسترش زبان پارسی همان بس که بگویم از بیش از ۶۰ کرسی زبان فارسی در کشورهای مختلف فقط حدود ۱۱ کرسی باقی مانده است و مابقی تعطیل شده‌اند. به نظر من این یک فاجعه است. درواقع می‌توان گفت ۸۲ درصد کرسی‌های زبان فارسی در دنیا تعطیل شده‌اند.

دلیل این فاجعه و تعطیلی کرسی‌های زبان فارسی را در دنیا چه می‌دانید؟

بحث عمده مشکلات مالی و اقتصادی و مباحثی است که به وجود آمده. امکان انتقال استادان و دانشجویان را از دست داده‌ایم و بسیاری از فعالان فرهنگی به دلیل بروز بحران‌های مالی قدرت لازم برای مانور را ندارند ولی به اعتقاد من اگر هر اتفاقی هم بیفتد کرسی‌های زبان و ادب فارسی نباید تعطیل شوند.
برای انتقال فرهنگ هیچ چیز قدرتی که زبان دارد را ندارد و زبان پارسی نیرومندترین ابزار ایران در کشورگشایی‌های فرهنگی است

به طور مثال کشور ترکیه در ایران موسسه‌ای را فعال کرده‌ که به اندازه‌ای عالی کار می‌کند که فرصت برای گرفتن دانشجوی جدید را ندارد. کشورها حجم گسترده‌ای از توان خود را معطوف به صیانت و ترویج زبان خود می‌کنند؛ وقتی زبان را پاس داشتید از طریق آن می‌توانید ذائقه فرهنگی را به سمت خود معطوف کنید.