-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۸, جمعه

ترمپ از گور کهنه گپ می کشد!

آمریکا بدهی امپراطورهای چین را طلب می‌کند
دولت ترامپ قصد دارد از چین بخواهد بدهی مرتبط با اوراق قرضه صادره در زمان امپراطورهای چین را پرداخت کند.

اوراق قرضه چین امپراطوری اوایل قرن گذشته وارد بازار مالی شد و هدف اصلی آن ها، جلب سرمایه برای ساخت خطوط راه‌آهن در کشور بود.

مطابق با ارزیابی یکی از بنیادهای اصلی دارنده اوراق قرضه چین مبلغ پرداختی در ازای آن‌ها با در نظرگرفتن تورم و بهره و مبلغ جبرانی، بیش از تریلیون دلار می شود.

مقامات چین بدهی دولت قبل از انقلاب را قبول ندارند و از پرداخت آن خودداری می‌ورزند.