-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۸, جمعه

برنامه جهنم سازی در دوحه سبوتاژ شده است

احتمال این که دکترغنی در قدرت بماند، افزایش یافته است.

پروگرام بدرقه کردن طالبان از مهمانسراهای آی اس آی تا ارگ کابل ظاهراً تا اطلاع ثانی سبوتاژ شده است.

البته این کاروان خون و درد در ذهنیت اکثر مردم پیشاپیش زده و متلاشی شده؛ اما مهم تر این که با مخالفت قدرت های منطقه نیز مواجه است. هندی ها به اردوی منظم پاکستان نگاه محترمانه دارند اما به طالبان به عنوان دنبالۀ نیابتی- ملیشیایی آن کمترین حیثیتی قایل نیستند. نگاه ایرانی ها ازین هم کج تر است. آن ها ضمن آن که از طالبان به حیث مفرزه های پول گیر ( صیغه شده های پروژه کوتاه مدت) استفاده می کنند؛ اما در مقام حکمران در کابل قطعاً به آن ها اعتنا ندارند.
 تعاملات مخفی بین قدرت ها خیلی پیچیده اند و هنوز نمی توان فهمید که آیا در آخر این تونل رگه ای از روشنایی رؤیت خواهد شد و یا خیر؟ اما فکتوری که بالمعنا و بالفعل اثبات شده، این است که سی هزار طالب مسلح و غیر مسلح علی رغم آن که به دلایل مختلف در لایه های قومی پیچیده شده باشند؛ ههرگز در افغانستان قادر به حکمرانی نخواهند بود. آن ها با متقضا های زمان حال درجنگ اند و قادر به شکست دادن مدنیت غیر شرعی، ارزش های جدید و جنبش دادخواهی عمومی برای عدالت و مدرنیته نمی باشند.