-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۶, چهارشنبه

پلان تبدیل « شمالی » به کویر اعظم


پول گیران شمالی در دولت، درین توطئه خطرناک سهم دارند. 
اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان بیان می دارد که حلقاتی خرابکار در حکومت کابل قصد دارند شمالی و به خصوص منطقه کلکان را به گستره خشک زار بدون سکنه تبدیل کنند.

برای این منظور پلانی را روی دست گرفته اند تا به بهانه رفع کمبود آب آشامیدنی کابل، ذخایر آب زیر زمینی کلکان را مورد استفاده قرار دهند.
در گزارش آمده است که به دستور مرکز در حال حاضر حفاری بیشتر از ۵۰ حلقه چاه عمیق در کلکان شروع شده است تا هر کدام حداقل ده انچ آب بدهد و تمام این آب را به شهر کابل انتقال یابد.

زمین های کلکان و در مجموع  کوهدامن از جمله مناطق خیلی کم آب  و تشنه است که حتی مردم این مناطق  آب آشامیدنی کافی ندارند و خشکسالی مانند لشکر طالب  شمالی را در خطر قرار داده است.

کارشناسان می گویند که تمام آب های  زیر زمینی شمال کابل  که ذخایر آبی محسوب میشوند  فقط برای  ۲۰ سال دیگر کفاف می دهند و پس از آن همه ذخایر خالی خواهند شد که محصول آن  رانش زمین و خشک شدن  همه باغ های شمالی خواهد بود و این مناطق برای ساکنان خودش آب قابل شرب نخواهد داشت که در این حالت  مردم شمالی مجبور میشوند تا به سایر ولایات کشور کوچ کنند.

به این ترتیب، سیاست بازان قصد دارند برای همیشه شر «سیاسی و امنیتی» شمالی را از بین ببرند.
در گزارش واصل شده آمده است که دست های که پشت این قضیه است  حاجی داوود کلکانی ، داکتر یاسین ضیا، یعقوب حیدری والی کابل ، انور اوریاخیل و عمر داوودزی استند که از چندین سال به این طرف  مطابق پروژه های  خاص در صدد خالی کردن مردم از سکنه شدند.
البته به خاطر همین کارشان فردی به نام عبدالغفور پوپلزی را ولسوال کلکان ساختند و  عبدالحکیم عبدالرحیم زی را رئیس شورای مردمی کلکان مقرر نمودند.
در ساختار حکومتی و مردمی کلکان هیچ کسی از مردم بومی کوهدامن نیست.
البته بعضی از قومندان های شورای کوهدامن نیز پول زیاد برای حق السکوت گرفته اند.