-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۵, جمعه

خطر صلح یک جانبه نزدیک می شود

اگر امریکایی های در کنترول و نظارت از فرآیند صلحی که خودش آغاز کرده و خودش زمینه اجرای آن را فراهم می کند؛ خطایی رخ دهد، جنگ آینده در کنترول امریکا نخواهد بود. حفظ و تقویت اردوی جنگی طالبان به معنای جنگانیدن آنان برعلیه اردوی ملی افغانستان و جبهه ضد طالبان در شرایط جدید است. ما به قواعد جنگ و زورآزمایی سال های هفتاد برگردانده می شویم. جبهه مقاومت در پنجشیر در حال تدارک برای دفاع است. اما قطعاً باید از همین حالا اعلام کرد که جبهه مقاومت با حضور افراد خائن، چند سویه، دزدان بزرگ و حلقات تازه خریده شده از سوی دکترغنی بعید است صف آرایی نیرومندی را به وجود آورد. اولویت کنونی، جنگ و نبرد در سطح داخلی و پس زدن مهره های سوخته از دست اندازی در رهبری مقاومت است. اگر متحدان منطقه یی به موقع مداخله نکنند، میلیونر های «مجاهد» برای نجات از دارایی های شان دو باره بر سرنوشت مقاومت مسلط خواهند شد.