-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۲, سه‌شنبه

عطا نور، چه گونه حنیف اتمر را به «فرد» انتخاباتی تنزل داد؟

اتمر و غنى!
نویسنده: سید محمد علی جاویدبرخى تحليل مى كنند كه محمد حنيف اتمر از سوى محمد اشرف غنى مأموريت داشت تا مجاهدين به ويژه سران و بزرگان تاجيك تبار را گِرد خود جمع كند و در دقيقه نود آنها را رها نمايد و بدین ترتیب اشرف غنى برنده میدان شود تحلیل نادرست است.

دلایل فروپاشى تيم صلح و اعتدال قرار ذیل است:

١- پس از اينكه تعدادى از مشاورين و كارمندان اداره اشرف غنى در كنار اتمر آمدند و اشرف غنى آنان را معزول و امتيازات شان را قطع نمود، حنيف اتمر در نخستين اجلاس شوراى رهبرى خودش اعلام كرد هر آنچه از امتيازات مادى از طرف غنى قطع شده، من تمام آنرا ماهوار مى پردازم و به اين سبب بيش از ١٢ تن كه از غنى بريده بودند را اميدوار ساخت اما در عمل دو ماه دلو و حوت ١٣٩٧ را اجرا نمود و از اول سال ١٣٩٨ اجراى آن را متوقف ساخت و اين مسئله صداقت آقاى اتمر را زير سوال برد.
٢- آقاى اتمر وعده هايى به افراد و اشخاص و به ويژه كسانى كه در تيم كار مى كردند نيز داده بود كه عملى نكرد و اين امر، موجب شكايت و دلسردى كارمندان تيم او گرديد. 
٣- آقاى اتمر به اعضاى شوراى رهبرى و حتى مطرح ترين چهره هاى آن تيم بى اعتنايى مى كرد و ديدن اتمر سخت تر از ديدن اشرف غنى شد. چنانچه اين جانب كه يكى از وزنه هاى آن تيم بودم به مدت بيشتر از يكماه و از طرق مختلف تلاش كردم كه با آقاى اتمر ملاقات نمايم اما او وقت ملاقات نداد و با خود گفتم: تا هنوز كه رئيس جهمور نشده اينگونه بى اعتنايى مى كند و اگر به رياست برسد ديدن او ممكن نخواهد بود.
٤- گويا به دليل همين بى اعتنايى ها بود كه ريزش در تيم صلح و اعتدال آغاز گرديد و سليمان كاكر از بازوان اجرايى اتمر به تيم دولت ساز پيوست و رابطه احزاب جبهه ملى نجات افغانستان و محاذ ملى اسلامى افغانستان با تيم اتمر قطع گرديد و اين تيم را شديداً تضعيف نمود،
٥- آقاى اتمر يك حلقه خاص از نزديكان خود و اكثراً از قوم غيور و محترم پشتون تشكيل داده بود كه تمام تصاميم اصلى در آن حلقه اتخاذ مى گرديد و اكثراً تصاميم آنها محرم باقى مى ماند و جزگوشه هاى كوچك آنرا نه عنوان تصميم حلقه بلكه به حيث نظر خود در شوراى رهبرى مطرح مى كرد. اعضاى شوراى رهبرى تيم صلح و اعتدال به شمول معاونين آن، جسته و گريخته از نشست هاى محرمانه آن حلقه آگهى يافته شك و گمان شان در مورد تيم بيشتر مى گرديد. 
٦- امضاى توافقنامه سرى با استاد عطا محمد نور مبنى بر ايجاد پُست صدارت و معرفى نور به عنوان صدر اعظم را تا ششم اسد از اعضاى شوراى رهبرى پنهان نگه داشت و چون يكى دو روز پيش اختلاف با عطا محمد خان و قانونى جدى شد، در روز ششم اسد براى اولين بار، اعضاى شوراى رهبرى را در جريان قرار داد و خواهان وساطت آنها براى رفع اختلاف گرديد. عطا محمد نور و محمد يونس قانونى خواهان آن بودند كه صدارت وعده شده در آغاز كمپاين اعلام گردد و عكس هاى عطا محمد نور در كنار اعضاى تيم، چاپ و منتشر گردد اما جناب اتمر آنرا خلاف توافقنامه خوانده، رضايت نشان نمى داد تا حدى كه نور و قانونى تهديد كردند كه از تيم خارج مى گردند. اعضاى شوراى رهبرى به شمول صاحب اين قلم در روز تلاش مستمر كردند اما نتيجه اى نگرفتند.
حدود شش روز پيشتر از جانب تكت به اينجانب اعلام شد كه اختلافات حل گرديده و جلساتى براى پيشبرد كمپاين ادامه دارد.
٧- آقاى اتمر پذيرفته بود كه صدارت آقاى نور را اعلام كند اما عطا محمد نور گفت كه وزراء را پس از پيروزى، خودش انتخاب مى كند آقاى اتمر اين تقاضا را به معناى بى صلاحيت بودن خود تلقى كرد و به آن رضايت نداد. همين عوامل باعث شد كه اين تيم به سوى انحلال رفت و سرانجام منحل گرديد.