-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۶, شنبه

ایران ادعا دارد که موشک اسکات ساخته است


رئیس بازرسی وزارت دفاع رفته شیراز و در نماز جمعه این هفته سخنران پیش خطبه شده و گفته است:

سامانه موشکی جدید ایران با عنوان "باور ۳۷۳" که از آن به عنوان "اس ۳۰۰" ایرانی یاد می‌شود، آماده تحویل و رونمایی است. هفته آینده این سامانه رونمایی خواهد شد.

اس ۳۰۰ ایرانی بیش از ۲۰۰ کیلومتر برد دارد و بدلیل ارتفاع ۲۷ کیلومتر از قابلیت های بیشتری نسبت به سامانه اس ۳۰۰ روسی بهتری برخوردار است. موشک این سامانه چابک و چالاک است و قدرت دفاعی ایران را به رخ جهانیان می کشد.

هیچ فرد ملی مخالف پیشرفت تولید سلاح و هواپیما و موشک در ایران نیست، اما اگر ادعاهائی که می شود با واقعیت همآهنگ باشد و ضمنا ایجاد چنان توهمی نکند که به یکباره با یک حمله برق آسا به ایران همه ادعاها ها نقش برآب شود! از جمله برتری آنچه که رئیسی بازرسی وزارت دفاع درباره برتری باو 373 درمقایسه با اس 300 روسی گفته است.