-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۴, دوشنبه

اگرصدای محکم نکشید، طالبان جای گزین شما خواهد شد

نوشته: ملك ستيز

به جای انتظار به دوحه باید از کابل صدای محکم بالا گیرد.مدتی‌است که کابل هستم و وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنم. به باور من دولت و همه‌ی سیاسیون افغانستان به شدت درگیر شده‌اند. این وضعیت فضای بی‌اعتمادی و بحران سیاسی را در کشور سبب شده‌است. چنین وضعیتی طوغ سفید طالبانی را برافراشته‌تر می‌سازد. بخواهید یا نخواهید، به‌سرهم‌زدن موضع طالبان را در مذاکرات تقویت می‌کند. شما با این‌کار به خیانت ملی نزدیک‌تر می‌شوید. از این‌رو باید:
۱. دولت از موضع لجوجانه در برابر اپوزسیون و خودبرتر بینی موهوم جلوگیری کند و دست به ابتکاری زند تا اجماع ملی در برابر طالبانیزم تقویت شود. در‌آن‌صورت شما می‌توانید طالبان را به نظام جلب و جذب کنید. اگر این بی‌اعتمادی و «منم، منم» دوام یابد، طالبان را جایگزین شما خواهند ساخت.
۲. گروه‌ها، شخصیت‌ها و فعالان سیاسی باید حساسیت (به ویژه موضع امریکا)را در مورد آینده‌ی افغانستان درک کنند. این‌را باید بدانند که تخریب دولت به‌معنای تخریب خودشان، شهروندان و آینده‌ی افغانستان‌است. در مسایل ملی باید همه‌جانبه اندیشید و همه‌جانبه عمل کرد. بگذارید طالبان بدانند که شما یک نیروی فعال سیاسی هستید که در برابر شان خرد و منطق سیاسی پیش‌کش می‌کنید.

هرچه زودتر باید صدای مشترک و محکم سیاسی از افغانستان بالا گیرد. دولت که منابع و قدرت کلان اقتصادی در اختیار دارد باید برای شکل‌گیری این صدای مشترک دست به‌اقدام شود. چشم و گوش مردم و جامعه‌ی جهانی به ویژه دولت‌های اروپایی و جهان غیرامریکایی به سوی این صدای مشترک‌است. در غیر آن دیر خواهد شد. این تحلیل من‌است.