-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۸, دوشنبه

حمله بر دفترامرالله را داماد حکمتیار رهبری می کرد


شبکه افغانستان آی اس آی فصل تازه ای از ترورهای هدفمند را برنامه ریزی کرده است. 
منبع خاص به گزارشنامه افغانستان اطلاع داد که دفتر سیاسی روند سبز درکابل طبق نقشه و پلان شبکه نهضت یار وابسته به آی آس آی که یک شعبه مرکزی آن در بغلان فعال است؛ انجام گرفته است. نهضت یار یکی از داماد های گلبدین حکمتیار است که از چهل سال به این طرف در بخش افغانستان سازمان آی اس آی وظیفه کلیدی دارد. 
درگزارش منبع امنیتی قید است که عملیات تروریستی در وزیراکبرخان کابل که در نتیجه آن رئیس بلک واتر کشته شد، انفجار مهیب شاه شهید و اخیراً انفجار و حمله بر دفتر امرالله صالح کار شبکه نهضت یار بود و این شبکه هنوز در نقاط حساس فعال است.
 درگزارش آمده است که علت دور خوردن شبکه افغانستان ( شعبه نهضت یار) برای هدف گیری روند سبز این بود که امرالله صالح چند ماه پیش کارزار جمع آوری امضاء به منظور به دادگاه کشیدن حکمتیار را به راه انداخته بود. علت دیگر قضیه این بود که امرالله یکی از موانع اصلی در استقرار هیات رهبری طالبان در ارگ کابل شمرده می شود. برای یک طرفه کردن کار امرالله، نهضت یار به مراجع خاص داخل دولت کابل درتماس بود و ماموریت خود را نیمه موفقانه به پایان رسانید. هم اکنون در رابطه به دستگیری نهضت یار هیچ برنامه یی وجود ندارد.