-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۶, شنبه

ایران، انتقام «برجام» را در افغانستان می گیرد

در نتیجه بازی سراسر غیرقابل قبول امریکا با طالبان و پاکستان، اکنون برای ایران بهترین فرصت ممکن پیش آمده است تا انتقام باطل کردن توافق نامه بین المللی «برجام» از سوی امریکا را در افغانستان بگیرد. لیندسی گراهام گفت که توافق یک جانبه با طالبان اقدامی « بدتر از برجام» است. ترجمه نهایی گفتۀ موصوف آن است که امریکا در گردابی مهیب تر از عواقب «برجام» رو به رو خواهد شد. یکی از نشانه های اولیه، قتل برادر مولوی هیبت الله در بلوچستان است. این، آغاز کار است. گذشته از بُعد منطقه یی قضیه، تدارکات برای دفاع از مدنیت افغانستان در خارج از کابل دردست انجام است. طالبان، به نماد اصلی شکست امریکا در افغانستان مبدل شدنی است.