-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۵, سه‌شنبه

بحث زعامت استاد سیاف علیه طالبان درجریان است

در مرحله نهایی مذاکرات خلیلزاد و طالبان، چرا دکتر غنی به عربستان رفت؟ 
همزمان نارندرا مودی با رهبر قطر و امارات دیدار کرد. قطر و امارات متحد بسیار نزدیک هند و ایران هستند. خصوصاً دشمنی بین قطر و عربستان، باعث نزدیکی قطر با هند و ایران شده است.  گروه غنی در تعامل کنونی، انگشت ششم است و درصورت بروز تصادم، سهل از میدان به در می رود. 
امریکا به خاطر منابع خود، طالبان را بر غنی ترجیج داده و در صورت شروع بحران جدید، استاد سیاف احتمالاً به حیث رهبر عمومی مقاومت سراسری علیه طالبان عرض وجود می کند. این مساله در دیدار احمد مسعود و سیاف مطرح بوده است. دشمن جنگی طالبان درحال حاضر، قوای دفاعی افغانستان است. وقتی توازن به نفع طالب برهم خورده و کابل در خطر قرار گیرد، اردوی ملی تحت رهبری فرماندهان ضد طالبان و زعامت استاد سیاف جبهه گسترده یی را شکل خواهند داد. اردوی ملی، تمام و کامل ( اعم از پشتون وتاجک و کلیه اقوام) ضد طالبانی است. این اردو می تواند در پنجشیر وضع الجیش اصلی خود را به وجود بیاورد. یاد مان باشد، وقتی پیمان امریکا و طالب امضاء شود، اکمالات منطقه یی برای گروه های ضد طالبان در سراسر افغانستان آغاز خواهد شد. هند و ایران درین ماجرا، محور واحد اند.