-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ شهریور ۴, دوشنبه

کارزار دریدن عکس های غنی در پنجشیر

گزارش می رسد که حلقه طرفدار غنی در پنجشیر قوای نظامی را در مراکز حساس ولایت جا به جا کرده و به زور آن ها تصاویر دکترغنی را نصب می کنند. از دو روز پیش تا کنون ده ها عکس و پوستر غنی در پنجشیر از سوی یک دسته از مخالفان فعال پاره شده است.