-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۸, جمعه

نوک خنجر هند تا قلب امیدهای طالبان فرو رفته است

ذبیح الله مجاهد ( یا حاجی اسماعیل) سخنگوی طالبان گفته است که « ربط دادن مسئله کشمیر به مسائل افغانستان از طرف بعضی جهت ها، هیچ کمکی با خوب شدن وضعیت نمی تواند. زیرا موضوع افغانستان هیچ ربطی با آن ندارد و نباید افغانستان صحنه جنگ برای دیگر کشورها باشد».
جالب این که به هند و پاکستان هم نصیحت کرده که حد خود نگهدارند تا منطقه پر آشوب نشود.
حاجی اسماعیل اشتباه نمی کند بلکه خوب می داند که صاحبان اصلی طالبان ( ای اس آی و فوج پاکستان) از طالبان به هدف اعمال فشار بر افغانستان و کل منطقه استفاده می کنند. اکنون دیسانت آن ها به ارگ کابل با مخالفت منطقه رو به رو شده است. اندرز گویی طالبان بدین معناست که همین مساله نقطه آغاز اختلاف بین طالب و پاکستان شده است. با این حال در دی ان ای مغزی طالبان هیچ تغییری رونما نخواهد شد. سلول های طالب درکل ساخت پاکستان است. این نیروی محلی برای همیشه در مرز ها ذخیره خواهد ماند. جای این درنده ها شهر ها نیست.