-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۲, شنبه

سیاسیون و خونتای ارگ درین شب و روز ها خواب آشفته دارند

هر سازش نهایی در دوحه، زیر پای خونتای ارگ زلزله می اندازد. جزیره نشینان انتخاباتی را نیز گیج خواهد کرد. شماری از کاندیدا ها به سوی ارگ اقتداء خواهند کرد. چهارچوب تیمی حنیف اتمر چنان از نظر مورال و تشکیلات معروض به ضربه شده است که تحت هیچ شرایطی به کل اول برنخواهد گشت. خروش یونس قانونی و عطا نور برضد «تمرکزگرایی» نظام سیاسی به احساس خطراتی ربط دارد که هم از محور طالب و هم از درس هایی که از کردارهای غنی و کرزی گرفته اند. اما علت اصلی اش مشاورت «دوستان» منطقه ای و موج انگیزه سازی های تازه به تازه است که از سوی احمد مسعود آغاز شده است. هرگاه مارش خاموش در پنجشیر کلید نخورده بود، مطالبان عطا نور و قانونی در برابر حنیف اتمر در دقایق نود انتخابات موج نمی زد.