-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۶, شنبه

قصه یکی از عاشقان بیرق ملی افغانستان!


جبار ثابت لوی سارنوال پیشین در برنامه کاکتوس مي گويد :

 در یکی از روزها حاجی ظاهر قدیر نزدم آمد و گفت كه او نفر می گوید اگر کسی مرا از گیر لوی سارنوال خلاص کند،  ٨ لک دالر برايش می دهم.

جبار ثابت افزود: گفتم اگر ٨ ملیون دالر هم بدهد رهایش نمیکنم.
آن فرد مجرم مورد اشارۀ جبار ثابت که در زندان به سر می برد، اکنون معین امنیتی وزارت داخله و نامش خوشحال سعادت است.
 مشارالیه جزء لشکر دکترغنی است که قرار است «کارهای ناتمام» را تمام کنند. به اضافه، خوشحال خان، از عاشقان بیرق ملی افغانستان هم می باشد.
 این را چوکره های غنی باید جواب بدهند که خوشحال به ارتکاب چه جنایتی عظیم متهم بود که حتی حاضر به پرداخت هشت صد هزار دالر رشوه بود؟ تازه این که هشت لک دالر را از کجا در می آورد؟
به نظر می رسد که خوشحال اکنون به سلسله انجام «کارهای ناتمام» شاید سه برابر نقدینه یی را که برای سارنوال ثابت پیشنهاد داده بود؛ از برکت معینیت وزارت بی بازخواست داخله « بچت» کرده باشد. چرا که نه؟ مگر او عاشق بیرق ملی نیست؟!