-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۸, دوشنبه

شرحیات حشری دروغ های تاریخی در تلویزیون های افغانستان

امروز ۲۸ اسد، برنامه مناسبتی تمام شبکه های دیداری در افغانستان به جای حقایق تاریخی، سرگرم رنگمالی و طراحی کاریکاتور حوادث دوره امانی هستند. تلویزیون طلوع در نقش مجری کمپاین غنی، وظیفه اصلی رنگمالی را به دوش گرفته است. تمام کسانی که نیمه نگاهی واقعی نسبت به رویداد ها دارند و کارهایی کرده اند، همه خاموش اند. گویا « منتر» شده اند! تمام کسانی که راجع به سیر تاریخی صد سال اخیر گپ زده روان هستند، منبع گفته های شان، سراسر مکاتیب و روایات درهم تنیده بین ترجیحات و جریانات واقعی است. همه از تاریخ غبار و سپس از تواریخ دولتی و قومی تغذیه می کنند. مبالغه نگاری های غلام محمد غبار پیش خوراک همه شان است. من در حیرتم که شماری از پژوهش گران در خارج و داخل از چه ترسیده اند که این چنین گوشه گرفته اند؟
همه از معلول حرف می زنند، مسموعات همدیگر را با هم مبادله می کنند. از افشای وقایع و علت العلل بحران و شکست امانی طفره می روند. کسی آگاهانه و منافقانه طفره می رود؛ شماری محافظه کارانه و جمعی هم از روی بی خبری. مثلاً یک استاد دانشگاه در تلویزیون طلوع طوری دهانش کف کرده بود تا هیچ چیزی واقعی از زبانش بیرون نشود.