-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۶, شنبه

حیف هر سه این ها!

من از دیدن سه ویدیو در روز های اخیر، اذیت شده ام. زیرا برای من باور کردنش مشکل بود. یکی گپ زدن های مآمورانه فواد امان، دوم گفتارهای به شدت تقابلی و کلیشه یی لطیف محمود؛ سوم، یک آهنگ تهی از مایه و جوهر هنری به آواز قیس الفت به نام « بوله جان!»
قیس الفت، یک ترانه سرای مستعد است اما نباید شم هنری مخاطب را به هیچ بگیرد. ظرافت روح یک هنرپذیر کمتر از هنر ورز نیست.
حیف هر سه این حضرات. همه چیر در افغانستان از چرخه طبیعی خارج شده است.