-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۳, چهارشنبه

طرح انسانی به بی مغز و بی تفکر

من مخالف برگزاری جشن استقلال نیستم اما با این مصارف گزاف میشه کار های بزرگ و مهم را انجام داد!
1- به جای مصرف 384 ملیون افغانی بخاطر استقلال 384 طالب را اعدام کنید تا پندی باشد برای دیگران.
2- برای 384 خانواده نیروی های امنیتی که در جنگ با دشمن شما شهیده شده اند 384 جریب زمین بخرید تا سرپناهی برای شان باشد.
3- 384 خائین و وطن فروش ماهر را از ارگ و سپیدار بیرون کرده و تبعید شان کنید تا ما نفس آرام بکشیم.
4- 384 طفل یتیم و بوت پالش کن را از جاده های شهر کابل جمع کنید و برای شان مصارف درس و تعلیم شان را بدهید تا سرمایه ی باشد برای افغانستان.
5- 384معتاد را از زیر پل سوخته جمع کنید ببرید به درمانگاه تا صحت یاب شده و مسؤلیت 384 فامیل بی سرپرست شان را به عهده بگیرند.
6- برای 384 زن بیوه شهداء جنگ و انتحاری زمینه پیدا کردن یک لقمه نان را فراهم کنید.
7- برای 384 استاد برتر مکاتب و دانشگاه ها جایزه نقدی بدهید تا زمینه سعی و تلاش در میان اساتید بیشتر شود.
8- برای 384جوان تحصیل کرده زمینه بورسیه دکتورا را در خارج از کشور فراهم کنید تا ادارات تان از بروکراسی و تعصبات قومی نجات پیدا کند.
9- 384 تاجر و 384 موسسه خیریه را تشویق کنید در کشور مان سرمایه گزاری کنند تا زمینه کار برای 30084 سی هزار و هشتاد و چهار نفر فراهم شود.
10- 384 مکتب و کلینیک در دور ترین نقاط افغانستان مثل سرحدات پامیر بسازید تا مردم بیچاره ما بی سواد نمانند و خانم ها در هنگام ولادت بخاطر نبود مراکز صحی در راه تلف نشوند.
11- اثر به چاب نارسیده 384 شاعر، نویسنده و داستان نویس را به چاب برسانید تا متمدن بودن و بافرهنگ بودن تان را برای جهانیان ثابت کنید.
12- یک شفاخانه معیاری و ستندرد در کابل بسازید و ماهانه 3084 مریض را تداوی کرده و پول های شان را به خزانه دولت جمع کنید و نگذارید ماهانه ملیون ها دالر جهت تداوی مریضان شان به کشور های همسایه سفر کنند.

با حُرمت
ساویز