-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۲۸, دوشنبه

نامه به روزنامه نگاران عزیز درکابل!


برای اثبات بیشتر وقایع تازه به دست آمده، با شاهدخت های دودمان امانی با جزئیات مصاحبه کنید.من دست شما را از طریق ارتباط مجازی می فشارم و روی تان را می بوسم. چهره های خسته تان را به هنگام قرائت اخبار سراسر غم و فاجعه می بینم و می فهمم چه احساسی می داشته باشید.

تاریخ مکتوب افغانستان چه دولتی و چه غیر دولتی، آگاهانه یا از سر سهل انگاری عاطفی، سرشار از جعالی، مبالغه، پنهان کاری و مصلحت های ضد تاریخ است.
برای نجات تاریخ، باروری روایات ثقه و صاف کردن مسیر رویداد ها برای نسل آینده، شما رسالت سترگی به دوش دارید.

شاهدخت اندیا و خواهر دیگرش هم اکنون درکابل تشریف دارند. آن ها تربیه شدۀ شهبانو ثریا اند و دست کم در کمتر از ده گفت و گویی که با شاهدخت هندیه صورت گرفته، معلوم شده است که مشارالیه هیچ اضافه گویی و دروغ بافی را یاد ندارند. آن ها در سالیان اخیر عمر خویش اند. بنا برین من پیشنهاد می کنم که از روی مستندات جدیدی که اخیراً در مقاله اجمالی ( شاه امان الله، گوش به فرمان هیتلر و عاشق نایت کلپ بود) مطرح کردم؛ سوالاتی را با آن ها در میان بگذارید که در نجات، تصفیه و سره و ناسره کردن وقایع تاریخی بسیار تعیین کننده است. این یافته ها قرار نیست حرف آخر را بگویند، اما در عصر ما که دیوارهای محافظه کاری فروریخته، یک شروع مناسب است. شاید دختران شاه از چند و چون مراجعات مکرر شاه امان الله به موسولینی، هیتلر و استالین و مصطفی کمال ( در ازاء یک قرار داد!) اطلاعی نداشته باشند؛ اما این سوال ها اگر در میان گذاشته شوند، نکات مهمی رو خواهد شد. هرچند منابع زیادی درایتالیا، انقره و جرمنی هنوز وجود دارند که چشم انتظار پژوهشگران افغانستان اند، ثبت روایت زندۀ آنان اهمیت تاریخی دارد.

 برای برائت از ستر و اخفا کاری تاریخی نقش خود را ایفا کنید. ادای رسالت ارزشناک درین مقطعی که خون هم میهنان ما از سوی جامعه جهانی بر زمین می ریزد و این وضعیت برای زالو های سیاسی پرورده شده در غرب که برای « غریبی و کاروبار» به افغانستان آمده و با شعار غلط و آشوبناک، برای خود دم و دستگاهی راه می اندازند؛ طول عمر و خوراک فراهم می کند.
 روزنامه نگاری ملی را در مسیر پژوهش های سازنده و کارساز بکشانید. متون تاریخی یک صد سال اخیر از الف تا ی، نیاز به غربال و بازنگری دارند. با حرمت- رزاق مأمون