-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۲, شنبه

خوراک و پول در برابر نعره تکبیر

قاری عتیق الله ساکت
در یکی از رستوران ها، چند مرد قوی هیکل چندین بار چند خوراک کباب و پلو و چلو را فرمایش داده، چنان می خوردند که باور کنید مردمان سایر میز های نهارخوری را متعجب ساخته بودند. یکیش باصدای بلند به دیگری می گفت:
 بزن بچیم که دیگه این روزها را نمی یابی. در وقت آخر هم بدون تادیه پول رفتند و صرفا یک امضا کردند. خیلی ها کنجکاو شدم تا این که یکتن از گارسون ها که از سابق مرا می شناخت، پرسیدم این پرخورها کی بودند؟ گفت اینها نفرهای فلان کاندید از گروه چیغ زنان و فریادکنندگان نعرهء تکبیر هستند‌که‌ رییس شان با ما قرار داد کرده که هرگاه اینها میایند، هرقدر که نان میخورند، بخورند و در اخیر ماه پول ایشان را جمعا دفتر انتخاباتی شان میپردازد. 
با خود گفتم والله با اینهمه قدرت و انرژی که اینها مصرف میکنند، براستی که حق شان است چندین خوراک را بیکبارگی بخورند‌‌چون با هر نعرهء تکبیری که ایشان‌جیغ و فریاد میزنند، ناف مردم شنونده میرود، از خودشان را که خدا خبر. مقصد بدانید که در افغانستان اینچنین حرفه های پردرآمد هم وجود دارد.