-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ مرداد ۱۹, شنبه

مشاجره خلیلزاد با مقامات هندی


اطلاعات غیر رسمی وجود دارد که بین مقامات هندی و خلیلزاد در دهلی در رابطه به پیشرفت مذاکرات با طالبان و احتمال امضای یک توافق رسمی با آن ها، بگو مگو های ناراحت کننده ای صورت گرفته است. مقامات هندی حکومت امریکا را متهعم کرده اند که به طور غلنی سیاست تبدیل جمهوری به امارت را در افغانستان در پیش گرفته است.
خلیلزاد گفته است که من صرفاْ یک ماموریت دپلوماتیک را انجام می دهم و مابقی مسایل در ید صلاحیت کاخ سفید است.
هندی ها گفته اند نکته یی مایه تعجب این است که درتاریخ بشر هیچ کشور دیگری غیر از امریکا دیده نشده که دموکراسی را به افراطیت عوض کند.
نظر هندی ها این است که دکترغنی در واقع نوعی از طالب است مگر طالب افراطی نیست که کل منطقه را با خطر مواجه کند.